Chinese Journal of Zoonoses
  Home  |   About Us  |  Editorial  |  Subscription  |  Collected  |  Instruction  |  Contact Us  |  Message | Email Alert  |  Chinese
Chinese Journal of Zoonoses
Submission
Instruction
Manuscript format requirement
Treatment process and time
Manuscript revision notes
Proofreading process
  explanation
Manuscript inquires the notes
Manuscript employ notes
Cost
Template
Paper authorization
References description format
Medical and health class
 subdivisision classified number
More...
 
 
Paper Search Adv Search
 
2024 Vol.40 Issue.1,
Published 20 January 2024

Experimental Studies
Reviews
Investigation Studies
Contents
Expert Consensus
lranslation
 
CONTENTS
0
2024 Vol. 40 (1): 0-0 [Abstract] ( 14 ) [HTML 1KB] [PDF 882KB] ( 80 )
Expert Consensus
1 Expert consensus on the clinical diagnosis and treatment of scrub typhus
Chinese Society of Microbiology Committee on Zoonotic Pathogens, Biodiagnostic Technology Branch of China Medical Biotechnology Association
2024 Vol. 40 (1): 1-6 [Abstract] ( 15 ) [HTML 1KB] [PDF 2118KB] ( 93 )
Experimental Studies
7 Prokaryotic expression and immunogenicity analysis of latent infection antigen Rv2628c-Rv1737c fusion protein of Mycobacterium tuberculosis
XIE Jian-hui, LI Kun, SUN Wei-guo, HE Xiong, ZHU Yan, ZHANG Ling-xia
2024 Vol. 40 (1): 7-8 [Abstract] ( 14 ) [HTML 1KB] [PDF 2081KB] ( 89 )
15 Screening and identification of human monoclonal antibodies against low-calcium response V antigen of Yersinia pestis
ZHANG Li, ZHENG Bin-yang, ZHANG Qi, WU Hai-lian, PAN Hong-xin, ZHU Feng-cai, WU Hai-sheng, ZHOU Jian-fang
2024 Vol. 40 (1): 15-20 [Abstract] ( 14 ) [HTML 1KB] [PDF 2115KB] ( 94 )
21 Application of the OmniLogTM microbial identification system in the detection of the host spectrum for wild-type plague phage in Qinghai Plateau
LI Cun-xiang, QI Zhi-zhen, ZHANG Qing-wen, ZHAO Hai-hong, MA Long, YOU Pei-song, YANG Jian-guo, WU Hai-sheng, FENG Jian-ping
2024 Vol. 40 (1): 21-25 [Abstract] ( 16 ) [HTML 1KB] [PDF 3232KB] ( 88 )
26 Isolation, identification and pathogenicity analysis of a strain of Serratia marcescens from a Chinese alligator
ZHU Peng, ZHOU Yong-kang, JIANG Ji, LI Jia-jia, YI Ping-si, ZHANG Song, ZHANG Xue-song, ZHOU Kui-hou, WANG Ying-chao, SHI Han, CHEN Hong-chao, BU Xiao-lin, WANG Ya-ting, XU Qian-ming
2024 Vol. 40 (1): 26-30 [Abstract] ( 14 ) [HTML 1KB] [PDF 2240KB] ( 90 )
31 Study on the toxicity characteristics of a clinical bloodstream isolate of Salmonella Telelkebir
ZHENG En-hui, QIU Yu-feng, CHEN Jian-hui, GAO Ya-dong, HUANG Meng-ying, LI Qu-wen, LIN Jie, WENG Shun-tai
2024 Vol. 40 (1): 31-39 [Abstract] ( 15 ) [HTML 1KB] [PDF 6651KB] ( 91 )
40 Virulence determinants and genetic diversity of foodborne Yersinia enterocolitica isolated from Wenzhou
XIE Ai-rong, LI Yi, LOU Hui-huang, XIE Zhong-bi, ZHANG Le-yi, HU Yu-qin, WU Yue-jin
2024 Vol. 40 (1): 40-45 [Abstract] ( 13 ) [HTML 1KB] [PDF 2784KB] ( 98 )
46 Drug resistance and genetic diversity of clinical strains of Helicobacter pylori in the Qiannan Prefecture and Guiyang City, and their relationships with diseases
ZHANG Yuan-yuan, PAN Ke, MI Meng-heng, GUAN Yu-zhu, LU Qiu-dan, ZHENG Juan, ZHANG Jin, WANG Tian-shu, LIU Qi, CHEN Zheng-hong
2024 Vol. 40 (1): 46-55 [Abstract] ( 16 ) [HTML 1KB] [PDF 1804KB] ( 69 )
56 Molecular characteristics of enteropathogenic Escherichia coli isolates from livestock at a monitoring point in Jiangsu Province
KONG Xiao-xiao, HAN Yue, ZHOU Lu, CHENG Xiao-qing, DONG Chen
2024 Vol. 40 (1): 56-61 [Abstract] ( 15 ) [HTML 1KB] [PDF 2626KB] ( 85 )
Reviews
62 Research progress in the diagnosis and control of animal Lyme disease
YU Jing-zhe, QIU Jian-qiao, ZHOU Lan, FANG Ren-dong, CHEN Xue-lei
2024 Vol. 40 (1): 62-69 [Abstract] ( 13 ) [HTML 1KB] [PDF 1217KB] ( 89 )
70 Research progress in the immune escape mechanism of Trichinella spiralis
QIAN Yan-hong, SONG Shuai, WEN Xiao-hui, JIA Chun-ling, LYU Dian-hong, YUAN Zi-guo, LUO Sheng-jun
2024 Vol. 40 (1): 70-75 [Abstract] ( 14 ) [HTML 1KB] [PDF 1634KB] ( 84 )
Investigation Studies
76 Etiological diagnosis and molecular tracing analysis in a case of imported melioidosis
YANG Hong-xia, WANG Chun-yu, WANG Yang, HAO Rui-e, ZHAO Qi-yu, ZHENG Xiao
2024 Vol. 40 (1): 76-81 [Abstract] ( 14 ) [HTML 1KB] [PDF 2721KB] ( 81 )
82 Investigation, traceability analysis, and discussion of food poisoning caused by Salmonella typhimurium ST19
YU Shu-kun, LIU Lang, TAN Ya-xin, CUI Zi-yan, XU Xing-yu, TAO Zhi-yang
2024 Vol. 40 (1): 82-89 [Abstract] ( 14 ) [HTML 1KB] [PDF 2532KB] ( 86 )
90 Epidemiological investigation of the first psittacosis death case in Hangzhou City, China
WANG Zhe, SUN Zhou, FENG Shuang, TAO Ming-yong, JIN Xin-ye, WANG Yi, YANG Liu-wen
2024 Vol. 40 (1): 90-94 [Abstract] ( 14 ) [HTML 1KB] [PDF 1299KB] ( 89 )
lranslation
97
2024 Vol. 40 (1): 97-102 [Abstract] ( 14 ) [HTML 1KB] [PDF 589KB] ( 88 )
Chinese Journal of Zoonoses
 
 
Relevant Organizations
Management Institution
Database
Medical Wwebsite
Pharmaceutical Core Journals
 
 
Chinese Journal of Zoonoses
Copyright © 2010 Editorial By Chinese Journal of Zoonoses
Add :No386 Chong′an Road Fuzhou,Fujian 350012,P.R.China Tel: 0591-87552018  Email:rsghb@vip.sina.com
Support byBeijing Magtech Co.ltd E-mail:support@magtech.com.cn